Är din arbetsplats som ett gym i rusningstid? - David Hagdahl

Det är mycket intressant att iaktta människor i allmänhet, men i synnerhet i sammanhang där olika människotyper tvingas att interagera.

Om du följer min tanke med öppet sinne så kanske du också kan se dina kollegor representerade i de olika typerna på ett gym.

Läs hela artikeln

#ledning #styrning #organisation #förändring


Populära inlägg i den här bloggen